strona główna | bip

informacja dla rodziców


WŚCIEKLIZNA U LISÓW

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19.

DEKLARACJA do pobrania

 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Zawiadamiamy, iż wpłaty na Radę Rodziców działającą przy PSP nr 30 można uiszczać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców - KONTO Nr96124032591111000029898987 w tytule wpłaty wpisujemy imię,nazwisko i klasę dziecka. Wpłata w kwocie pierwsze dziecko - 60 zł, drugie dziecko - 40 zł, trzecie dziecko i kolejne zwolnione z opłat.

 

 MOPS

Osoby i rodziny wymagające wsparcia proszone są o dokonanie samodzielnego zgłoszenia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oto link, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące zakresu pomocy
i wsparcia www.mops.radom.pl 

 


PARTNERZY