strona główna | bip

Historia szkoły


Z dniem 1 września 2017 roku  Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu przekształciło się w ośmioletnią szkołę podstawową i szkoła otrzymała brzmienie:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30
 Im. Królowej Jadwigi
w Radomiu
ul. Piastowska 17

Uchwałą nr 458/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r.  powołana  została  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Radomiu w zwiazku z przekształceniem dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Z dniem 1 września 2013 roku akt założycielski Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu otrzymał brzmienie:
 Publiczne Gimnazjum Nr 8
 Z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
 Im. Królowej Jadwigi
w Radomiu
ul. Piastowska 17

załącznik nr 1 do uchwały NR 569/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013 rokuPubliczne Gimnazjum nr 8 w Radomiu

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Radomiu powstało 1 września 1999 roku w związku ze zmianami w systemie edukacji w naszym kraju. Uchwałą nr 48/ 99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  8  marca 1999 r.  powołany  został  Zespół  Szkół Ogólnokształcących w  Radomiu przy ul. Piastowskiej 17, w skład którego weszły dwie szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 42 w Radomiu, ul. Piastowska 17 oraz 
Publiczne Gimnazjum nr 8 w Radomiu, ul. Piastowska 17.

   Akt założycielski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 został podpisany przez Prezydenta Miasta Radomia Adama Włodarczyka i Wiceprezydenta Janusza Zycha w dniu 10 maja 1999 r.

Etapy przekształceń PSP nr 42 w PG nr 8

 

Zanim powstało gimnazjum

    Mówiąc o naszej obecnej placówce nie sposób pominąć historii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 42, która w wyniku reformy oświaty została przekształcona w gimnazjum. Większość nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 8 to pracownicy byłej PSP nr 42.

   
Rozpoczyna się budowa szkoły
 
Końcowe prace nad  budową szkoły

 

Publiczne Gimnazjum nr 8 w Radomiu

 

  PSP nr 42 rozpoczęła swoją działalność 1 września 1994 roku. Konieczność wybudowania nowego budynku w północnej części osiedla „Michałów" wynikała z przeciążenia jedynej szkoły podstawowej na osiedlu - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 (do powstałej w 1987r. „trójki" uczęszczało w roku szkolnym 1993/94 ponad 3 000 dzieci w 93 istniejących oddziałach).
  W lutym 1992 r. Zarząd Miasta Radomia ogłosił konkurs architektoniczny na szkołę publiczną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w maju 1992 r. Zwycięzcą zostało Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt" z Rzeszowa. Głównym projektantem szkoły był mgr inż. architekt Mieczysław Gała

 

Efekt końcowy budowy szkoły

 

 Głównym wykonawcą została firma budowlana z Radomia "Kombinat Budowlany". Utworzenie nowej placówki - PSP 42 - nastąpiło na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 maja 1994r. Nowa szkoła PSP nr 42 na „Michałowie" była pierwszą placówką oświatową budowaną przez samorząd radomski. Zarządzeniem nr 2/94 Kuratora Oświaty w Radomiu z dnia 27 kwietnia 1994 r. dla szkoły określony został obwód szkolny obejmujący ulice: Brzustowską, Józefowską, Władysława Łokietka, Mieszka I oraz Piastowską. W wyniku konkursu dyrektorem szkoły został Bogusław Bek, który od lipca rozpoczął prace związane z zatrudnianiem pracowników i wyposażaniem nowej placówki w sprzęt. Dużą pomoc okazała nam w tym okresie PSP nr 3 użyczając pomieszczeń, w których możliwa była praca administracyjna

 

Piętnastolecie szkoły obchodzone w 2009 r. [zobacz]


PARTNERZY